Gạo dẻo 64 có nguồn gốc từ chương trình lúa lai do Viện Lúa Quốc Tế IRRI thực hiện và được công nhận giống vào ngày 29 tháng 5 năm 1985 tại Hội Đồng Quốc Gia Philipines, sau đó được công nhận giống quốc gia Việt Nam năm 1987.
 
Giống lúa có tính thích nghi rộng trong sản xuất ở ĐBSCL, các tỉnh Đông Nam Bộ, duyên hải Trung Bộ và có mức độ ổn định trong sản xuất lâu dài nhất từ trước cho đến nay, với nhiều ưu điểm nhờ vào bộ gen tốt như năng suất cao, chống chịu với sâu bệnh hại chính. Đặc biệt nhất là giống cao sản có phẩm chất gạo hàng đầu, hội đủ cả hai tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu xuất khẩu là hàm lượng amylose trung bình, và độ trở hồ trung bình. IR64 hiện được chọn là một trong 5 giống phát triển trong vùng lúa xuất khẩu 1 trịêu ha của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
Gạo dẻo 64 Điện Biên được Công ty TNHH Du Lịch Phú Hải trực tiếp thu mua và đóng túi theo tiêu chuẩn để chuyển tới tay người tiêu dùng. Đảm bảo các tiêu chuẩn VSATTP và chất lượng.